top of page

שיקום

במהלך החיים אנו עלולים לקרות אירועים המערערים את היכולות התפקודיות השונות: מחלות, אשפוזים, ארועים מוחיים, תאונות ועוד.

 

חזרה לאורח חיים מיטבי ועצמאי עד כמה שניתן, דורש לעיתים עזרה מקצועית ממקצועות הבריאות השונים: פזיותרפיה, ריפוי בעיסוק, קלינאות תקשורת, אורטוטיקה ועוד.

 

יחד עם המטופל, משפחתו ומעגל התמיכה שלו, ניתן להחליט על מטרה תפקודית ולחתור להשגתה.

 

הידע והנסיון שרכשתי בהלך עבודתי במרכז רב תחומי לשיקום יום,מאפשר ראיה רחבה של צרכי המטופל והדרכים להשיגם, בשיתוף עם המטופל וגורמים נוספים: מטפלים נוספים ממקצועות בריאות שונים ומשפחת המטופל

 

במסגרת השיקום ניתנת גם הדרכה למטפל העיקרי של המטופל: בן משפחה, עובד זר וכיו"ב.

bottom of page