top of page

סחרחורת

סחרחורת הינה אשליה של תנועה. חלה סתירה בין התתנועה הנחווית על ידי המטופל לבין התנועה הקיימת בפועל.

לרוב סחרחורת היא סיבובית אך יכולה להיות גם בקוים ישרים.

התחושה המתוארת היא סיבוב, התנדנדות או תנועה של כל הגוף, של הראש או של הסביבה, בעוד שבפועל התנועה קטנה מזו הנחווית, או לא קיימת כלל. 

הסחרחורת יכולה לנבוע מליקוי במערכת הוסטיבולרית, המערכת הנותנת לנו מידע לגבי תנוחה ותנועה בחלל ביחס לכוח המשיכה. סתירה בין המידע שמתקבל מהמערכת הוסטיבולרית לבין ידע המתקבל ממערכות אחרות יתורגם לתחושת סחרחורת.

 

בתשאול מעמיק ובדיקה ניתן לדעת מה מקור הסחרחורת והאם היא ניתנת לטיפול.

 

בעזרת טיפול מתאים והדרכה נכונה ניתן להקל משמעותית על תחושת הסחרחורת, לשפר באופן משמעותי את איכות החיים, את היציבות ואת שווי המשקל וכך למנוע נפילות, חבלות ושברים.

 

לעיתים טיפול אחד מספיק והסחרחורת נעלמת!

 

 

bottom of page